Afspraak

Verwijzing en afspraak

Verwijzing
Veel zorgverzekeraars stellen een verwijzing van uw huisarts of een specialist (bijvoorbeeld KNO-arts, schisisteam, orthodontist, kinderarts) voor onderzoek of behandeling verplicht. Indien uw zorgverzekeraar een verwijzing niet verplicht stelt, kunt u bij ons ook zonder verwijzing terecht. .

Aanmelding
U kunt zich telefonisch aanmelden voor behandeling op nummer 06-39556477( locatie het Anbarg) of 06-51687831 (locatie Kerkwerve). Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt zal kort gevraagd worden waarom logopedie noodzakelijk is. Wilt u zo vriendelijk zijn bij uw eerste afspraak uw verzekeringsgegevens en een identiteitsbewijs mee te nemen?

Vergoeding
Logopedie zit in het basispakket van de basisverzekering, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Alle behandelingen worden volledig vergoed. Voor volwassenen geldt dat de vergoeding pas ingaat als een eventueel eigen risico is overschreden. Voor kinderen geldt geen eigen risico. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld.

Wat te doen bij verhindering
Bij verhindering dient u een afspraak 24 uur van te voren af te zeggen. Indien de praktijk niet geopend is, kunt u de afmelding op het antwoordapparaat inspreken. Te laat afgemelde afspraken, of niet afgemelde afspraken worden in rekening gebracht. Het tarief hiervoor bedraagt 100% van het normale behandeltarief. Deze kosten komen voor uw eigen rekening en kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. De eerste keer dat u een afspraak te laat, of niet afmeldt, krijgt u geen rekening. De keren daarna wel, ongeacht de reden van afmelding. Algemene betalingsvoorwaarden van de NVLF zijn ter inzage in de wachtruimte.

Wachttijd
Het kan mogelijk zijn dat er een (kleine) wachttijd is. Geprobeerd wordt uiteraard om u zo snel mogelijk hulp te bieden.