Behandeling

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?
De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en een logopedisch onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek kunnen meerdere afspraken noodzakelijk zijn. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt ongeveer een half uur. Afhankelijk van de aard van de klacht zal er één keer of twee keer per week worden behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Tijdens de behandeling wordt er in spelvorm geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken en geëvalueerd. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van het probleem.