Image

Behandelmethodes

Voor de behandeling van stoornissen in de spraakontwikkeling zijn verschillende methodes ontwikkeld. Onze logopedisten hebben nascholing gevolgd over de behandeling volgens Hodson & Paden, Metaphon,  PROMPT en Fonologische Analyse van het Nederlands. In onze behandelingen combineren we een op maat gemaakt behandelplan de beste onderdelen uit deze methodes. Daarnaast gebruiken we in de behandeling onderdelen die we zelf ontwikkeld hebben. We gaan daarbij uit van het principe dat de spraak succesvol verbetert als de cliënt hoort, ziet, voelt en begrijpt hoe een klank gemaakt moet worden.
Image

PROMPT

De logopedisten binnen onze praktijk zijn gecertificeerd om volgens de PROMPT-methode te werken. PROMPT staat voor Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets. Met PROMPT kan de logopedist de cliënt helpen in  het aanleren van (nieuwe) spraakbewegingen. Naast het laten horen van de doelklank in een woord en het laten  zien van de daarbij behorende mondbeweging kan de logopedist de beweging ook laten voelen. De logopedist helpt de cliënt met het vormen van de bewegingspatronen van de spraakklanken door het manipuleren van de gewenste spiergroepen. De logopedist vormt als het ware de klanken aan het gezicht van de cliënt. Er wordt nooit in de mond van de cliënt gewerkt.
PROMPT kan worden toegepast bij zowel kinderen als volwassenen, bij stoornissen zoals verbale ontwikkelingdyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen.

Onze praktijk

Logopediepraktijk Etten-Leur is al 35 jaar een allround logopediepraktijk. U kunt bij ons terecht voor zowel algemene als gespecialiseerde logopedische behandelingen. 

Al onze medewerkers zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Adres

Locatie Kerkwerve
Kerkwerve 46
4873 CJ Etten leur

Locatie het Anbarg
Bernhardlaan 234
4872 BP Etten Leur 

Meta de Kruijf: 06-39556477
Emmy Konst : 06-51687831

e-mail via het contactformulier