Logopedisten

Meta de Kruijf

Meta de Kruijf is in 1985 afgestudeerd als logopedist. Ze startte in hetzelfde jaar “Praktijk Logopedie Etten-Leur”. Inmiddels werken er vier logopedisten in de praktijk. Meta is een ervaren allroud logopedist. Daarnaast is ze gecertificeerd als preverbaal logopedist. Een groot deel  van haar werkzaamheden bestaat dan ook uit het behandelen van (zeer) jonge kinderen met voedings- en/of communicatieproblemen en de begeleiding van hun ouders. Als prelogopedist is ze bovendien verbonden aan de Kinderpraktijk Breda. Als actief theaterliefhebber werkt Meta graag aan stemvorming, presentatie en zang. Ook is zij aangesloten bij het  landelijke Parkinsonnet als Parkinsontherapeut. Eén dag in de week werkt ze in het Bravisziekenhuis te Roosendaal. Ook vertegenwoordigt ze maandelijks de logopedie tijdens de Downpoli in het Amphiaziekenhuis te Breda.

Emmy Konst

Emmy Konst volgde haar opleiding in Nijmegen en studeerde in 1990 af als spraak-taalpatholoog en als logopedist. Zij heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van complexe spraakstoornissen, zoals verbale dyspraxie, complexe fonologische problemen of spraak- stoornissen die voorkomen bij cliënten met een schisis en/of nasale spraak (zie ook Logopediepraktijk Spraakkonst). Ze werkt hiervoor onder meer samen met verschillende schisisteams. Emmy heeft gedurende 8 jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de spraak-taalontwikkeling van kinderen met een schisis. In 2002 heeft zij dit onderzoek afgerond met een wetenschappelijke promotie.

Lily van Gorp

Lily van Gorp heeft haar opleiding logopedie aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven in 2013 afgerond. Tijdens haar studie heeft zij ervaring opgedaan in een vrijgevestigde logopediepraktijk, in het speciaal onderwijs en binnen een instelling voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Sinds november 2015 is zij werkzaam in Praktijk Logopedie Etten-Leur. Zij behandelt verschillende stoornissen en werkt voornamelijk met kinderen, maar bijvoorbeeld ook met volwassenen met spraak-, slik-, of stemproblemen.