Verwijzing en Afspraak

Verwijzing

Enkele zorgverzekeraars stellen een verwijzing van uw huisarts of een specialist (bijvoorbeeld KNO-arts, schisisteam, orthodontist, kinderarts) voor onderzoek of behandeling verplicht. Indien uw zorgverzekeraar een verwijzing niet verplicht stelt, kunt u ook zonder verwijzing terecht. De praktijk is gecertificeerd voor directe toegankelijkheid.

Aanmelding

U kunt zich telefonisch aanmelden voor behandeling op nummer 06-39556477 of 06-51687831. Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt zal kort gevraagd worden waarom logopedie noodzakelijk is. Wilt u zo vriendelijk zijn bij uw eerste afspraak uw verzekeringsgegevens en een identiteitsbewijs mee te nemen?

Vergoeding verzekering

Logopedie zit in het basispakket van de basisverzekering, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Alle behandelingen worden volledig vergoed. Voor volwassenen geldt dat de vergoeding pas ingaat als het eigen risico is overschreden. Voor kinderen geldt geen eigen risico. 

Wat te doen bij verhindering?

Bij verhindering dient u een afspraak 24 uur van te voren af te zeggen. Als de praktijk niet geopend is, kunt u de afmelding op de voicemail inspreken. Te laat afgemelde afspraken, of niet afgemelde afspraken worden in rekening gebracht. Het tarief hiervoor bedraagt 43,00 Euro. Deze kosten komen voor eigen rekening en kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. De eerste keer dat u een afspraak te laat, of niet afmeldt, krijgt u geen rekening. De keren daarna wel, ongeacht de reden van afmelding. Algemene betalingsvoorwaarden zijn op verzoek ter inzage.

Onze praktijk

Logopediepraktijk Etten-Leur is al 35 jaar een allround logopediepraktijk. U kunt bij ons terecht voor zowel algemene als gespecialiseerde logopedische behandelingen. 

Al onze medewerkers zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Adres

Locatie het Anbarg
Bernhardlaan 234
4872 BP Etten Leur 
tel: 06-39556477

Locatie Kerkwerve
Kerkwerve 46
4873 CJ Etten leur
tel: 06-51687831

e-mail via het contactformulier