Image

Veel gestelde vragen

Wat kan ik zelf doen?

Kinderen leren door spel en herhaling. U bent hierbij als ouder heel belangrijk. Door thuis met uw kind de logopediespelletjes en oefeningen te herhalen, helpt u uw kind om de nieuwe vaardigheden te leren.

Hoe wordt mijn behandelend arts op de hoogte gehouden?

De behandeld arts wordt regelmatig (in elk geval elk jaar) op de hoogte gehouden van het verloop van de behandeling. Indien nodig vindt er overleg plaats met de arts of anderen zoals de leerkracht van uw kind. Uiteraard gebeurt dit alleen als u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Wat te doen bij verhindering?

Bij verhindering dient u een afspraak 24 uur van te voren af te zeggen. Als de praktijk niet geopend is, kunt u de afmelding op de voicemail inspreken. Te laat afgemelde afspraken, of niet afgemelde afspraken worden in rekening gebracht. Het tarief hiervoor bedraagt 43,00 Euro. Deze kosten komen voor eigen rekening en kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. De eerste keer dat u een afspraak te laat, of niet afmeldt, krijgt u geen rekening. De keren daarna wel, ongeacht de reden van afmelding. Algemene betalingsvoorwaarden zijn op verzoek ter inzage.

Onze praktijk

Logopediepraktijk Etten-Leur is al 35 jaar een allround logopediepraktijk. U kunt bij ons terecht voor zowel algemene als gespecialiseerde logopedische behandelingen. 

Al onze medewerkers zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Adres

Locatie het Anbarg
Bernhardlaan 234
4872 BP Etten Leur 
tel: 06-39556477

Locatie Kerkwerve
Kerkwerve 46
4873 CJ Etten leur
tel: 06-51687831

e-mail via het contactformulier