Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen


Wat kan ik zelf doen?
Kinderen leren door spel en herhaling. U bent hierbij als ouder heel belangrijk. Door thuis met uw kind de logopediespelletjes en oefeningen te herhalen, helpt u uw kind om de nieuwe vaardigheden te leren.

Hoe wordt mijn behandelend arts op de hoogte gehouden?
De behandeld arts wordt regelmatig (in elk geval elk half jaar) op de hoogte gehouden van het verloop van de behandeling.Indien nodig vindt er overleg plaats met de arts of anderen zoals de leerkracht van uw kind. Uiteraard gebeurt dit alleen indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Hoe zit het met mijn privacy?
De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Wat te doen bij verhindering
Bij verhindering dient u een afspraak 24 uur van te voren af te zeggen. Indien de praktijk niet geopend is, kunt u de afmelding op het antwoordapparaat inspreken. Te laat afgemelde afspraken, of niet afgemelde afspraken worden in rekening gebracht. Het tarief hiervoor bedraagt 100% van het normale behandeltarief. Deze kosten komen voor uw eigen rekening en kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. De eerste keer dat u een afspraak te laat, of niet afmeldt, krijgt u geen rekening. De keren daarna wel, ongeacht de reden van afmelding. Algemene betalingsvoorwaarden opgesteld door de NVLF zijn ter inzage in de wachtruimte.

Klachten
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van deze beroepsvereniging.