CORONAVIRUS UPDATE 15 december 2020

Voor de logopedische zorg is een uitzondering gemaakt op de lockdown.
De logopedische zorg zal plaats vinden in de praktijk. Uiteraard onder strikte voorwaarden m.b.t. hygiëne en veiligheid. 
Indien nodig kan de behandeling logopedie online gegeven worden, zodat de begeleiding toch door kan gaan.
Neemt u bij vragen via de e-mail contact op met de behandelend logopedist. 

Voor nieuwe aanmeldingen zijn we bereikbaar op onze telefoonnummers (locatie Bernhardlaan 06 39556477 en locatie Kerkwerve 06 51687831)  en via het contactformulier.

Waarmee wij u kunnen helpen

Soms gaat het spreken, slikken of eten niet vanzelf en is er logopedische hulp nodig. Kinderen hebben in hun ontwikkeling soms problemen bij het leren praten. De behandeling vraagt een speciale aanpak waarvoor de hulp van een logopedist nodig kan zijn. Samen met de ouders zoeken we naar een manier die het beste bij uw kind aansluit. Ook als u volwassen bent en een probleem hebt spreken, slikken of met uw stem, bent u bij ons van harte welkom.

Onze logopediepraktijk bestaat inmiddels al meer dan 35 jaar. Onze logopedisten zijn opgeleid als algemeen logopedist en hebben zich daarnaast allemaal in een richting gespecialiseerd. Zij hebben veel ervaring opgebouwd met de behandeling van veel voorkomende spraakproblemen, maar ook bij de behandeling van cliënten met een neurologische stoornis, schisis, heel jonge kinderen en ouderen. We werken hierbij nauw samen met de verwijzend huisarts of specialist om snel een goed resultaat te bereiken.

Onze praktijk

Logopediepraktijk Etten-Leur is al 35 jaar een allround logopediepraktijk. U kunt bij ons terecht voor zowel algemene als gespecialiseerde logopedische behandelingen. 

Al onze medewerkers zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Adres

Locatie het Anbarg
Bernhardlaan 234
4872 BP Etten Leur 
tel: 06-39556477

Locatie Kerkwerve
Kerkwerve 46
4873 CJ Etten leur
tel: 06-51687831

e-mail via het contactformulier